سازمان غذا و دارو
کد کاربر
رمز
 

قابل توجه همکاران گرامی:

 جهت پیگیری درخواست خدمات پشتیبانی رایانه ای -226

جهت رفع مشکلات حضور و غیاب (مرخصی، ماموریت و تردد) - واحد حضور غیاب -66427928

جهت رفع مشکلات  تعریف پست سازمانی و عنوان کارتابل -واحد تشکیلات-66903335

جهت رفع مشکلات کارتابل (محدودیت در انتخاب اشخاص، محدودیت در گزارشگیری نامه ها و از این قبیل)-واحد پرسنلی- 66427929

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>