سازمان غذا و دارو
کد کاربر
رمز
 
 
 
همکاران محترم
به اطلاع می رساند جهت دسترسی به اتوماسیون اداری بر حسب نیاز از آدرس های ذیل اقدام فرمایید
 
داخل سازمان غذا و دارو: http://office 
 
خارج از سازمان: http://eo.fda.gov.ir
 
خارج از کشور: http://eoffice.fda.gov.ir
 
 
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>